LT C - Latén C, používaný název střední (LT C1) a mladý (LT C2) latén
Třídění P. Reineckeho (1902):
C (300 – 100) – v hrobech štíty, dlouhý meč se zahroceným koncem, lignitové a skleněné náramky, spony s volnou patkou středolaténské konstrukce, pohřby kostrové, v Porýní žárové
Čechy - časově období 260/250 – 110 př. n. l.
Lt C 1 - zhruba 250-180 př. Kr., Lt C 2 - zhruba 180-110 př. Kr.
Morava - LTC1 260/250-175/165, LT C2 175/165-125/115