LT B - Latén B, používaný název starý latén
Třídění P. Reineckeho (1902):
B (400 – 300) – plochá kostrová pohřebiště, mohyly ustupují, mizí zvyk pohřbívání na válečných vozech, ustupuje figurální výzdoba šperků
Čechy - časově období 400/390 – 250/260 př. n. l.
LT B 1 - zhruba 400-325 př. Kr., Lt B 2 - zhruba 325-250 př. Kr.
Morava - LT B1 420/390-330/320, LT B2 330/320-260/250