LT A - Latén A, používaný název časný latén. Časná doba laténská představuje závěr doby halštatské označovaný Ha D.
Třídění P. Reineckeho (1902):
A (500 – 400) – nálezy v bohatých knížecích mohylách (zvláště Porýní), dvoukolové válečné vozy, prohnuté sečné nože, krátké meče, spony s figurální výzdobou, jižní importy - maskovité spony, použití jantaru a korálu
Čechy - období zhruba 460/50-400/390 př. Kr.
Morava - období zhruba 480/470-420/390