LT D - Latén D, používaný název pozdní latén
Třídění P. Reineckeho (1902):
D (100 – 0) – meče s člunkovitým nákončím, štíty, ostruhy, nůžky, importy, spona s rámcovou konstrukcí nožky, běžné je emailování, oppida, mělké žárové hroby především na západ
Čechy - časově období 110 – 9/6 př. n. l.
Lt D 1 - zhruba 110-50 př. Kr., Lt D 2 - zhruba 50-10 př. Kr.
Morava - LT Dl 125/115-70/60, LT D2 70/60-30/20